25.1.08

Mig33 Java

Sugeng rawuh para sedherek...
Kagem nambahi semangat angenipun sami ceting mliginipun tumrap tiyang jawi ingkang taksih plegak pleguk ngendika basa Inggris menapa dene basa Indonesia, nyuwun pangapunten saderengipun kula sampun wantun angrisak pakem mig kanthi ngrubah dados basa Jawi ingkang nggilani.

Mbok menawi para rencang wonten ingkang remen lan badhe migunakaken, sumonggo.... kanthi lapang dada kula nyumanggakaken ngundhuh aplikasi Java Ultimate ing ngandhap menika. menawi wonten kritik lan saranm monggo dipun serat wonten "comment".

No comments:

Post a Comment